Οι κουκούλες μας είναι εισαγωγής ή χειροποίητα φτιαγμένες από εμάς.

Οι ζελατίνες που τοποθετούμε στo πίσω τζάμι είναι γερμανικής προέλευσης με 8 χρόνια εγγύηση  με πιστοποίηση  της εταιρείας.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε επισκευές βλαβών κουκούλας.

1123179611012310365722298130841600358102252n
Image001
Image002
1548434700854763793011676914131n
66747470086496379199943640428n
425983470087666379082425838351n
563095470085199712662902002723n
911cab-2